Tersine Mühendislik

Her tasarımın başı bir geriye dönüştür. Bu işler taş devrinden beri böyle işler. Önce taşın kenarını bir çember yaparsın ondan sonra taşın dönmesi için ortasını delersin ve tekerleği bulursun.Sonra deliğin içinden bir çubuk geçer döneer dönerr sonra durdurmak için bir çözüm üretmek gerekir.. Konuyu fazla uzatmadan Tersine Mmühendislik, bir aygıtın, objenin veya sistemin; yapısının, işlevinin veya çalışmasının, çıkarımcı bir akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir. Makine veya mekanik alet, elektronik komponent, yazılım programı gibi) parçalarına ayrılması ve çalışma prensiplerinin detaylı şekilde analizini içerir.